Portugal rankas femma i det totala antalet sålda bilar, enligt en ny studie från Europeiska federationen för transport och miljö.

Under första halvåret 2020 var 11% av de bilar som såldes i Portugal elektriska. Framför Portugal ligger Nederländerna (13%), Finland (15%), Sverige (26%) och Norge (68%).