Formel 1 Grand Prix och Moto GP Grand Prix är en del av en uppsättning av en rad viktiga evenemang som Algarve behöver för att övervinna sin största svaghet, vilket är säsongsmässighet, sade Algarve hotellförening.

”Händelser av detta slag som hålls i perioder med mindre efterfrågan genererar viktiga turistflöden för regionen, som också fungerar som ett medel för marknadsföring och spridning av turister, med tanke på dess höga internationella medietäckning.

”Turistunderhållning innebär allt från evenemang utformade för att liva upp de som redan är här, till händelser av internationell karaktär och dimension, infogade i de europeiska och globala kalendrarna, så är fallet med Formel 1 och Moto GP.”

Föreningen fortsatte: ”Därför är det meningsfullt för de behöriga enheterna, nämligen regeringen, att utveckla åtgärder för att garantera deras kontinuitet under de följande åren, särskilt eftersom Algarve har infrastruktur och utrustning som effektivt kan svara på kraven från efterfrågan i denna fråga.

”Effekterna på den regionala och nationella ekonomin och effekten på livet och samhället på de platser och regioner där tävlingarna äger rum är enorma och uppgår till 5/6 gånger så stora som investeringskostnaderna.

”I denna mening uppmanar AHETA regeringen, i samordning med de ansvariga regionala och nationella enheterna, att utveckla de nödvändiga åtgärderna för att säkerställa att Formel 1 Grand Prix och Moto GP Grand Prix i Algarve är bestående under de kommande åren.”