Kommunen i Faro-distriktet motiverade beslutet i ett uttalande och påpekade att organisationen "inte har villkoren för att säkerställa respekten för de regler för förebyggande av Covid-19 som listas av generaldirektoratet för hälsa, samt de åtgärder som införts av regeringen, främst med avseende på social distansering och förebyggande av sammankomster inomhus och utomhus".

Kommunen framhäver beslutet att avbryta karnevalsfesterna 2021 för "behovet av att skydda befolkningen på hälsovårdsnivå samt att skydda den lokala ekonomin och förhindra uppkomsten av nya utbrott som kan leda till fler perioder av nedstängningar".

Avbrytandet av karnevalparaden är en av flera åtgärder som vidtas av Algarves kommun för att upprätthålla befolkningens säkerhet, på grund av bristande kunskap om utvecklingen av pandemin orsakad av det nya koronaviruset (Sars-Cov-2), i början från 2021.