”Beslutet av regeringen att inte tillåta cirkulation mellan människor och olika kommuner, med särskilda undantag, hindrar Rede Expresso att fungera som vanligt”, uppgav transportföretaget, som äger en flotta av bussar som säkerställer cirkulationen mellan de viktigaste byarna och städerna från norr till söder i Portugals fastland.

I ett uttalande, Rede Expressos sade att ”alla passagerare som har köpt sina biljetter i förväg kan återbetalas eller förlängas utan kostnad”