Monchique, São Brás de Alportel, Tavira, Albufeira, Lagos och Portimão är de sex kommunerna i Algarve som kommer att få medel för att förbättra villkoren för de officiella djurgårdarna, efter att ha sett deras ansökningar analyseras av CCDR /Algarve, enligt Lusa News Agency.

”Att förbättra djurens välbefinnande, inom ramen för programmet för beviljande av ekonomiska incitament för uppförande och modernisering av de officiella uppsamlingscentrumen för sällskapsdjur”, är målet för investeringen, enligt det pressmeddelande som skickades till Lsusa.

CCDR/Algarve betonade också att det i städerna Monchique, Portimão, São Brás de Alportel och Tavira kommer att skapas ”utrymmen för sterilisering” av sällskapsdjur.