”Dessa är obscena priser”, förklarade PSD vice Bruno Melim i den lagstiftande församlingen på Madeira.

Frågan togs upp av den socialdemokratiska parlamentarikern Carlos Rodrigues, som sade att ”en person från Madeira som har för avsikt att komma hem till jul kommer att betala 1 143 euro för att flyga med TAP”.

De påminde om att dessa priser tas ut av ett flygbolag vars aktiekapital ägs av staten till 72,5 procent, med tanke på att republikens regering betraktar Portugal som ”från Braga och slutar vid spetsen av Sagres”, utan att anta sin atlantiska dimension.

Bruno Melim uppgav att de priser som krävdes av TAP vid jul är ”två och en halv gånger dyrare än i ett engelskt företag”, så studenter från Madeira som går på utbildningsanstalter på kontinenten kan bara återvända till regionen just nu på grund av studentprogrammet "Insular”.

Baserat på detta program som genomförts av den regionala regeringen betalar studenter som bor på Madeira endast 65 euro för resor mellan ön och fastlandet.

De hänvisade till att statsbudgeten för 2021 innehåller medel för rörlighetsbidrag endast för flygresor, men vägrar att lösa problemet med sjöförbindelser med kontinenten, och placerar detta ekonomiska ansvar på den regionala regeringen.

Den parlamentariska ledaren för PS / Madeira, Miguel Iglésias, medgav att han höll med om kritiken riktad mot TAP och ansåg det ”synd vad du måste betala” när en person vill resa vid denna tidpunkt, så han föreslog att parterna i regionen ”arbetar tillsammans i denna fråga, att försöka lösa problemet”.