Projektet syftar till att visa att det är möjligt att genomföra turism med ”nollutsläpp” och avmystifiera tanken att en elbil inte har tillräckligt med autonomi för att resa långa sträckor, förklarade för Lusa News Agency, Mar Villalba, samordnare för ”e-Ruta”-projektet.

Affärskvinnan och bloggaren har redan rundturer i flera spanska regioner och även i Algarve, med angivande av platser för laddning av elfordon — på hotell, på allmän väg och i köpcentrum, nära platser av kulturellt, historiskt intresse eller gastronomiskt utbud.

”Tanken är att göra en rutt som förbinder de tre regionerna i en elbil, med boende, monument, hantverk och gastronomi på platsen”, tillade hon.

”Portugal har ett bra offentligt nätverk av laddstationer för elfordon, och det finns strukturer som gör det möjligt, både på hotell, på offentliga platser och i köpcentrum, där det är gratis att ladda”, betonade hon.

Skapandet av projektet ”e-Ruta” - en av flera som resulterade från forumet -, kommer att stödjas av Fundação Três Culturas do Mediterraneo, och främja det första forumet INTREPIDA.