Strejken startades av National Union of Higher Education (SNESup), i syfte att ge lärare möjlighet att vägra arbeta om de anser att de hälsovillkor som krävs för att skydda sig under covid-19-pandemin inte är garanterade.

Facket säger att strejkåtgärderna kommer att fortsätta på obestämd tid.