Miljöorganisationen har betonat sina tvivel om de ”miljömässigt hållbara, förnybara och miljövänliga” aspekterna av centrumen.

Zero har visserligen farhågor, men flera regeringar har meddelat sedan 2006 att användningen av biomassacentraler gynnar skogar, människor och lokala ekonomier. Men ”vad vi ser är förekomsten av ohållbart utnyttjande av skogen med förbränning av kvalitetsträ för elproduktion” som är dåligt för konsumenterna.

Enligt Lusa News Agency tillägger Zero att ”förbränningen av skogsbiomassa bidrar till utsläpp av stora mängder växthusgaser i atmosfären samt till förstörelsen av ekosystem som är avgörande för avskiljning av koldioxid, vilket fördröjer kampen mot klimatförändringarna med årtionden”.

Med 21 biomassacentraler licensierade i Portugal, som årligen förbrukar cirka fyra miljoner ton, säger Zero också att centrumens placering ”inte alltid har varit den mest korrekta” och pekar på Fundãos centrum som ”det mest slående fallet”.

Enligt Lusa installeras vissa centra ”mindre än 500 meter från husen” och arbetar 24 timmar om dygnet. Detta är föremål för klagomål på grund av alltför stort buller och dålig luftkvalitet och effekterna av avsaknaden av en miljökonsekvensstudie, ”vilket inte är obligatoriskt för investeringar med en effekt på mindre än 50 megawatt”.