Verilere göre, mali regülatör ve danışman sayfasında sunulan, yurtdışında çalışan Portekizli gönderdi 302.87 milyon Euro, hangi yüzde 0.82 artış temsil Şubat ayında gönderilen 300.41 milyon geçen yıl Şubat ayında gönderilen.

Ters yönde, Portekiz'de çalışan yabancılar geçen yıl Şubat ayında gönderilen 36,8 milyon ile karşılaştırıldığında yüzde 0,1 bir düşüş temsil 36.8 milyon Euro gönderdi.