“ Portekiz'de COVID-19 Vaccine Janssen® 'in 50 yaş ve üzeri kişilerde kullanılması önerilir. Avrupa İlaç Ajansı tarafından halen analiz edilmekte olan devam eden çalışmalar ve veriler, bu tavsiyenin revizyonunu istediği zaman haklı çıkarabilir” dedi.

Bununla birlikte, DGS'nin rehberliği, önerilen 50 yaşın altındaki kişilerin, riskler ve faydalar hakkında bilgi sahibi olduktan sonra, bu arzu ve sonraki rıza ortaya çıktığı sürece aşı alabileceğini kabul eder.

“ Bunu yapmak isteyen 50 yaşın altındaki insanlar, faydaları ve riskleri doğru şekilde bilgilendirildikleri ve açıkça bilgilendirilmiş rızalarını verdikleri sürece covid-19 Aşı Janssen ile aşılanabilirler”.

Not, Janssen aşısının “yeni güvenlik bilgilerinin hızlı bir şekilde tanımlanmasına izin verecek ek izleme (...) tabi olduğunu vurguluyor. Bu anlamda Ulusal İlaç Kurumu'na (Infarmed) herhangi bir advers reaksiyonun bildirilmesinin önemi güçlendirilmiştir.