Portekiz de dahil olmak üzere Avrupa Birliği'nin (AB) 12 ülkesinden yapılan anket, sürdürülebilir politikaları savunan ve ulaştırma sektörü ve çevreden 63 derneği bir araya getiren bir çevre örgütü olan Avrupa Ulaştırma ve Çevre Federasyonu'nun (T&E) sorumluluğundadır. 24 Avrupa ülkesinde.

Portekiz çevre derneği Zero, T&E üyesi tarafından bir basın açıklamasında yayınlanan, 13.324 kişiyi kapsayan anketin sonuçları, emisyonları azaltmak için ulusal hedeflerin güçlendirilmesi için vatandaşlar arasında güçlü bir destek olduğunu göstermektedir. AB 2030 yılına kadar yüzde 55'lik bir azalma hedefi belirledi.

Bu artan hırs, konuyla ilgili bir görüş dile getiren katılımcıların yüzde 88'inin yüzde 68'i ile ifade edildi. Çabaların artmaması gerektiğini düşünenler yüzde 24 ve yüzde 8'i, aksine azalmaları gerektiğini savunanların yüzde 8'i idi.

2030 hedeflerinde daha fazla hırs savunanlar arasında Güney Avrupa vatandaşları, İtalya önde (yüzde 85), ardından İspanya (yüzde 79), Romanya (yüzde 73) ve Portekiz (yüzde 72) izliyor.

Polonyalılar (yüzde 68) ve Macarlar (yüzde 67), büyük çoğunluklar tarafından hükümetlerinin daha yüksek sera gazı azaltma hedefleri belirlemeleri gerektiğini ifade ettiler.

Hollanda ve Danimarka'da vatandaşlar artan sera gazı emisyon azaltma hedeflerini desteklemiyorlardı ve bunun yerine onları tutmayı tercih ediyorlardı (yaklaşık yüzde 85). Çalışmada, hedeflerin en azından korunmasına yönelik desteğin, anketin yapıldığı ülkelerin hiçbirinde yüzde 80'den az olmadığı belirtildi.

Çalışma ayrıca kadınların iklim hırsını artırmaya daha istekli olduklarını ve yaş grupları açısından önemli bir farklılık olmadığını gösterdi.

Katılımcıların genel olarak büyük çoğunluğu (yüzde 84), standartlar ve yönetmelikler yoluyla taşımacılık ve binalarda artan iklim çabalarını destekledi (örneğin otomobillerden karbondioksit emisyonları üzerindeki sınırlar). Ancak yarısından azı, yakıtları daha pahalı hale getiren pazar tabanlı enstrümanlar (Avrupa Emisyon Ticareti) oluşturma konusunda anlaştı.

Anketin bulgularına dayanarak, T&E ve Zero, Avrupa Komisyonu'nun yeni iklim kuralları ve yönetmeliklerine ezici kamu desteğini sektörel politikalardaki hırsları, örneğin yeni otomobillerden gelen emisyonlar üzerine kullanması gerektiğini savunuyorlar.

Avrupa Birliği'nin, Avrupa Parlamentosu'nun talep ettiği gibi 2030 yılına kadar emisyon azaltma hedeflerini yüzde 60 yükseltmek için büyük bir fırsatı kaçırdığını söylüyorlar.

Bildiride Zero, Avrupa Komisyonu'nun 2030 yılına kadar emisyonlarda yüzde 55 azalma sağlamak için bir tedbir paketi başlatmaya hazırlandığını da hatırlatıyor. Bunlardan biri, indirimleri ya hükümetlerin sorumluluğu olan ya da karbon emisyonları ticaret sistemi içinde çerçeveli olan ulaşım ve bina sektörlerinden gelen emisyonlarla ilgilidir. Eğer seçenek karbon pazarı ise, Zero kabul etmediğini söylüyor ve ankette vatandaşların da kabul etmediğini, ulusal hedeflerle şu anda var olanı tercih etmediğini söylüyor.