HIPEC, cerrahi sırasında yüksek sıcaklık ile ilişkili peritona doğrudan kemoterapi uygulamaktan oluşur.

Yeni teknik “peritoneal metastazı olan gastrik karsinom tanısı alan, radikal subtotal gastrektomi ve hipertermik intraperitoneal kemoterapi ile peritonektomi yapılan bir hastanın tedavisine izin verdi”, Coimbra Hastanelerinden bir basın açıklaması diyor.

HIPEC normalde periton metastazı ile kolon karsinomu bağlamında kullanılır.

HIPEC kullanımı “periton metastazı ile gastrik karsinom, bu hastalıkta periton lezyonlarının olağan büyük uzantısı nedeniyle nadirdir”.

Bu yeni tekniğin kullanımı, benzer vakalar için bir “seçim tedavisi” teşkil edebilir ve hastanın hayatta kalmasında bir artışa izin verir.

Cerrahlar André Lázaro ve Miguel Fernandes liderliğindeki cerrahi ekip tarafından yürütülen CHUC Genel Cerrahi Hizmeti'nde yapılan gastrik karsinom bağlamında bu ameliyatın ilk vakasıydı.