Resmi yüzme sezonu gözetim kaynakları ve cankurtaran takviye ile bugün Algarve başlar. Denizcilik Kurumu, yüzme sezonu boyunca Algarve'de gözetim ve kurtarma araçlarını desteklemekte ve bölgenin plajlarında çalışan 514 cankurtaran bulunmaktadır. Güçlendirilmiş yaşam kurtarıcı kaynaklar, 30 Eylül'e kadar Algarve'nin 200 km'lik kıyı şeridi boyunca yıkananların güvenliğini garanti edecek. Lusa/C