Lusa Haber Ajansı'na gönderilen PSP açıklamasına göre, 12 Temmuz'a kadar devam eden “kampanya, sürücüleri alkolün etkisi altında sürüş risklerine karşı uyarmayı amaçlıyor”.

PSP, “Yol kazalarında ölen dört sürücüden biri 0,5 g/l'ye eşit veya daha büyük bir kan alkol oranına sahiptir ve bu sürücülerin dörtte üçü 1.2 g/l'ye eşit veya daha büyük bir orana sahiptir” diye ekliyor.

Yol Güvenliği 2020 Ulusal Stratejik Planı kapsamında bu eylem, yolda güvenli davranışların benimsenmesini teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

PSP, Ulusal Muayene Planı'nın, ihlallerin düzenli olarak meydana geldiği yerlerde, kazaların oluşması için artan bir risk teşkil eden, denetim operasyonları sırasında gerçekleştirilecek farkındalık kampanyaları sağladığını açıklığa kavuşturmaktadır.

ANSR, PSP ve GNR stres, alkolün etkisi altında sürüş herkesin güvenliği için bir risktir, çünkü “0.5 g/l kan alkol oranı ile, ölümcül bir kaza geçirme riski iki katına çıkar” ve “alkolün etkisi altında sürüş kaynaklanan kazalar özellikle Şiddetli”.