“ 2021 yılının ikinci yarısında imzalanacak yeni sözleşmelerde hangi fiyatlar talep edecekleri sorulduğunda, ankete katılan sahiplerin dörtte üçü (yüzde 76,5) fiyatları değişmeden tutacaklarına yanıt veriyor. Ama fiyatları artırmak niyetinde sahiplerinin yüzdesi (12,6 yüzde) onlar fiyatları düşüreceğini belirtmek olanların yüzdesi daha büyüktür (yüzde 10,9)”, ALP sonucuna “Confiança dos Proprietários” Barometre.

Barometre, yaklaşık dörtte üçü ALP üyesi olan iki yüzden fazla sahibi ile 1 Mayıs ve 7 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleştirildi (yüzde 75,5).

Salgının kira fiyatları üzerindeki etkisi ile ilgili olarak, ankete katılanların yüzde 36,4'ü fiyatların istikrara kavuşacağına ve yüzde 35,5 oranında düşeceğine inanıyor.

Yılın ikinci yarısında mülklerin satın alınması ve satışı ile ilgili olarak, ankete katılan sahiplerin yüzde 44,9, daha az mülkün satılacağı görüşündedir, ancak fiyatların pandemik seviyelerde kalacağını düşünüyorlar.

Üçüncü (yüzde 33,6) yabancı yatırımcıların özellikle olmayan konut (ofis/ticaret), düşecek dikkate başka bir üçüncü (yüzde 33,2) ile, yılın ikinci yarısında Portekiz'de mülk ana alıcılar olacağına inanıyoruz.

ALP, “Ankete katılanların sadece yüzde 6,1, alım satım segmentinde 'gayrimenkul baloncuğu' olacağına ikna olmuş, diyor.

Kentsel rehabilitasyon çalışmalarına gelince, ankete katılan numunenin üçte biri yılın ikinci yarısında operasyonları yürütmek niyetinde olduklarını söylüyor ve enerji verimliliği katılımcıların neredeyse dörtte üçü için önemli bir konu (yüzde 73,5).

Bu anlamda, enerji verimliliğini artırmak için çalışmalarla ilerlemeyi amaçlayan sahiplerin dörtte biri, Çevre Fonu'ndan, özellikle Daha Sürdürülebilir Binalar Programının ikinci aşamasından itibaren, pencere çerçevelerini değiştirmek için kullanacaklarını söylüyor (yüzde 82,4), evlerin ısı yalıtımının güçlendirilmesi (yüzde 49,3) ve sürdürülebilir/yenilenebilir enerji üretim çözümlerinin kurulumunu değerlendiren çeyrek.

ALP anketi ulusal, ancak Lizbon Büyükşehir Bölgesi bölgesinde ankete katılanların yarısından fazlası (yüzde 48,6).

Katılımcıların büyük çoğunluğu (yüzde 93,2) geleneksel kiralama pazarına yerleştirilen mülkleri ve katılımcıların yüzde 58,6'sı bir ila beş mülk sahibiydir.