Şimdi çocuk başına 200€ Portekiz'de okul malzemeleri yıllık ortalama harcama ile, Decoşu anda sadece okul malzemeleri 6 yüzde IVA ile vergi düşülür olabilir vurgular, 2015 yılından bu yana yürürlükte yasaya uygun olarak,.

“ Mevcut yasaya göre, sadece IVA'dan muaf veya eğitim kurumları, kitaplar, ders hizmetleri ve okul malzemeleri veya satılan yiyeceklerden öğrenim ücretleri veya öğrenim ücretleri gibi IVA'ya yüzde 6'ya tabi olan eğitim giderleri IRS'den kesilebilir. Geri kalan okul materyali, diğerleri arasında not defterleri, kalemler, kalemler, bilgisayarlar, tabletler gibi yüzde 23 IVA, tabi, vergi indirimi değildir”, Deco ifadesini okur.

Milletvekillerine itiraz amacı, “tarafların bir sonraki Devlet Bütçesinin hazırlanması sırasında yasayı değiştirmek ve IRS'de tüm masrafların okul malzemeleri ve çocukların ve gençlerin eğitimi için gerekli diğer hizmetler ile bir kesinti düşünmek” dir.

Deco, parlamentodan ya kesintilerin sınırlamasını sadece yüzde 6 IVA ile malzemeye son vermesini ya da tüm okul malzemeleri üzerindeki IVA oranını minimum orana düşürmesini ve tüm masrafların düşülmesini sağlamasını istiyor.