Şirket, bu dönemde, 2020 yılının ilk yarısına kıyasla “toplam işletme maliyetlerinin 760,5 milyon € olarak gerçekleştiğini”, “313,1 milyon € (-29,2) azaldığını”, “büyük ölçüde aşağıdaki maddelerde maddi azalma ile açıklanmıştır: yakıt maliyetleri (-40.4 yüzde), trafik işletme maliyetleri ( -43,7 yüzde), personel maliyetleri (yüzde -8,6) ve amortisman ve amortisman (-20,8 yüzde)”.

“ Bu azalma, şirket tarafından yürütülen yeniden yapılanma önlemlerinin bir sonucudur, yani işgücünün azaltılması - 31 Aralık 2020'den bu yana toplam 1.302 çalışanın işgücünde yüzde 16 oranında bir azalma temsil eden şirketten ayrıldı - ve anlaşmaların müzakeresi maaş revizyonları tanımlanmıştır hangi aracılığıyla sendikalar ile”, aynı açıklamayı okur.

Bu yılın ilk yarısında TAP, bir önceki yılın aynı döneminde 582 milyon € negatif sonuçlara kıyasla yüzde 15,3 veya 88 milyon € 'luk bir iyileşme 493,1 milyon € 'ya düşürdü.