Bir basın toplantısında Hans Kluge, SARS-CoV-2 koronavirüsünün varyantlarının kitle bağışıklığı elde etme olasılığını azalttığını ve hastalığın eradike edilmeden endemik olma olasılığını azalttığını belirtti.

“ Aşı stratejilerini uyarlamayı tahmin etmek” gereklidir, savundu Hans Kluge, Mayıs ayında “salgın dünya nüfusunun yüzde 70'inin aşı kapsama ulaşıldığında durdurulacaktır” ilan etmişti.

Bu yüzdenin hala geçerli olup olmadığı sorulduğunda, Avrupalı direktör, Portekiz'de baskın olan Delta gibi birçok ülkede ortaya çıkan ve baskın hale gelen en bulaşıcı varyantların durumu değiştirdiğini itiraf etti.

“ Ben aşılama temel amacı, her şeyden önce, hastalık ve ölüm şiddetli formlarını önlemek için, olacağına inanıyorum,” dedi, “virüs mutasyona ve grip gibi insanlar arasında kalmaya devam edeceğini varsayılırsa, aşı stratejisini endemik iletime aşamalı olarak uyarlamak ve ek dozların etkisi hakkında temel bilgilere ulaşmak” aşıların

Yüksek düzeyde aşı “covid-19 dışındaki hastalıkları umutsuzca tedavi etmek zorunda olan sağlık sistemleri üzerindeki baskıyı azaltmak için” gerekli olduğunu kaydetti.