Euro bölgesi ve Avrupa Birliği (AB) ekonomileri bir önceki yılın aynı dönemine göre, ikinci çeyreğinde büyüdü ve Portekiz (yüzde 4,9), Üye Devletler arasında ikinci en yüksek üç aylık ilerleme sundu Eurostat.

Avrupa istatistik dairesi tarafından yayımlanan verilere göre, 2020 yılının ikinci çeyreğine göre, Nisan ve Haziran ayları arasında Euro bölgesinin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) yüzde 14,3 ve AB'nin yüzde 13,8, önceki çeyreğinde her iki bölgede de yüzde 1,2 geri çekildi sonra yüzde.

Mevsimsel olarak ayarlanmış GSYİH avro bölgesinde yüzde 2,2, 2021 yılının ikinci çeyreğinde AB'de yüzde 2,1, bir önceki çeyreğe göre ise avro bölgesinde yüzde 0,3, AB'de ise yüzde 0,1 oranında azalmaya karşılık.