Günlük 502 vaka ile Slovenya bu göstergede en yüksek ortalamaya sahip üye ülke olurken, onu Litvanya (397), Estonya (330), Hırvatistan (282) ve Letonya (257) izliyor.

Avrupa Birliği'nde milyon nüfuslu başına yeni günlük vakaların ortalaması 108 ve dünya 68'dir.

Dünyanın geri kalanında, bir milyondan fazla nüfusu olan ülkeler arasında, Sırbistan en yüksek günlük ortalama yeni vaka (1020), ardından Dominik Cumhuriyeti (946), İsrail (908) ve Moğolistan (867) izliyor.

Covid-19'a atfedilen günlük ortalama ölümler açısından Portekiz, Birliğin 17. ülkesidir ve son yedi günde milyon kişi başına 0,6 ölümle sonuçlanır.

Günde 10,4 yeni ölümle Bulgaristan bu göstergenin en üst üye ülkesi olurken, onu Litvanya (5,5), Yunanistan (4) ve Romanya (3,9) izliyor.

Bu göstergede, Avrupa Birliği'nin günlük ortalaması 1.23 ve dünya 1.1'dedir.

Genel olarak, yeni ölümlerin en yüksek günlük ortalaması Bahamalar (18.3), Kuzey Makedonya (13.7), Gürcistan (12.7), Malezya'da (11.9) bulunur.