João Leão, “2023 yılında açığın yüzde 3'ün altına geri dönmesini umuyoruz, bütçe anlaşmasının kurallarının tekrar uygulanacağı yıl,” dedi Devlet Bütçesi için Hükümetin önerisinin sunumu sırasında Lizbon'da Maliye Bakanlığı'nın Salão Nobre'de 2022 (OE2022).

Ancak, Hükümet henüz yüzde 3'ün altında somut bir değer, Avrupa Birliği'nin bütçe kurallarının eşiğini, sadece 2021 ve 2022 için açık tahminlerini ifade eden OE2022 raporunda olduğu gibi belirtmemiştir.

OE2022 önerisine göre, ulusal kamu hesaplarının açığının 2021 yılında Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) yüzde 4,3 ve 2022 yılında yüzde 3,2 olması bekleniyor.

2022 figürü zaten siyasi partilere ilerlemişti ve cari yılın rakam, Hükümetin Nisan ayında İstikrar Programı'nda yer alan yüzde 4,5 tahminiyle karşılaştırıldı.