Karar, şeker kamışı işleme sektöründeki şirketlere olağanüstü mali desteğin 175.000€ tutarına ödenmesini de onaylayan Hükümet Konseyi tarafından alındı.

Bölgesel Hükümet, spor kulüplerinin bölgesel rekabetine atıfta bulunarak 637,000 Euro'yu temsil eden 17 spor geliştirme programı sözleşmesinin (CPDD) imzalanmasına da izin verdi.