Sağlık

Genel Müdürlüğü ve Ulusal Sağlık Enstitüsü Doktor Ricardo Jorge'nin ortak epidemiyolojik bültenine göre, ulusal düzeyde insidans oranı 100.000 kişi başına 92.4 ila 94,8 vaka yükseldi.

Portekiz'de bu gösterge 100.000 kişi başına 92,8 den 94,9 olguya yükselmiştir.

Virüsü taşıyan her kişiden kaynaklanan ikincil enfeksiyon vakalarının sayısını tahmin eden Rt, ulusal olarak 1.06'dan 1.08'e ve anakara Portekiz'de yükseldi.

Rt verileri ve 100.000 kişi başına 14 gün içinde yeni vakaların insidansı - salgının izlenmesi için risk matrisini oluşturan göstergeler - sağlık makamları tarafından Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri güncellenmektedir.

Covid-19 için Hükümet portalı göre, “salgın evriminin izlenmesi insidansı ve Rt, aşı evrimine göre uyarlanmış göstergelerine göre gerçekleştirilmeye devam edecektir (uyarı seviyesi 240, seviye risk 480)”.