Sağlık

Genel Müdürlüğü ve Ulusal Sağlık Enstitüsü Doktor Ricardo Jorge'nin ortak epidemiyolojik bültenine göre, ulusal düzeyde insidans oranı 106.1'den 100.000 kişi başına 116,9 vaka kadar yükseldi.

Anakara Portekiz'de, bu gösterge aynı zamanda 105.6'dan 100 bin kişi başına 116,4 vakaya yükselmiştir.

Virüsü taşıyan her kişiden kaynaklanan ikincil enfeksiyon vakalarının sayısını tahmin eden Rt, bugün 1.04'ten 1.08'e yükseldi.

Portekiz anakara Rt 1.03 den 1,08 yükseldi.

Rt verileri ve 100.000 kişi başına 14 gün içinde yeni vakaların insidansı - salgının izlenmesi için risk matrisini oluşturan göstergeler - sağlık makamları tarafından Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri güncellenmektedir.

Covid-19 için Hükümet portalı göre, “salgın evriminin izlenmesi insidansı ve Rt, aşı evrimine göre uyarlanmış göstergelerine göre gerçekleştirilmeye devam edecektir”.