“ Bazı şirketler ürettikleri atıkların toplanması için iki kez ödüyoruz: Bu toplama ve başka bir ödeme yapmak şirketlere, belediye meclisleri tarafından tahsil edilen su ücreti, hangi bizim için hiçbir mantıklı”, Elidérico Viegas dedi.

Algarve'deki en büyük otelciler derneğinin direktörüne göre, “bu, atıklarının yönetimi için özel özel şirketler kiralayan şirketleri cezalandıran bir çifte vergilendirme”.

1 Ocak'ta yürürlüğe giren yeni Genel Atık Yönetimi Rejimi, büyük atık üreticilerinin restoran, turizm işletmeleri, perakende ticaret ve hizmetleri kapsayan özel şirketler aracılığıyla yönetim için atık göndermelerini zorunlu kılmaktadır.

Elidérico Viegas, mevzuatta ifade edilen şirketlerin katı atık yönetimi gerekliliğinin “bölge ve Algarve'de turizm için katma değeri temsil eden diğer faaliyet sektörlerini kapsaması gerektiğini “savundu.

“ Sorduğumuz şey, şirketlerin çifte vergilendirme ile cezalandırılmayı bırakması ve su tüketimine endekslenmiş atık oranları ödemeyi bırakması, belediye meclisleri bu hizmeti vermediğinde” dedi.

Diploma göre, sözde büyük atık üreticileri günde 1.100 litreden fazla üreten üreticilerdir.