Mahkeme belirsiz terminoloji olduğunu söyledikleri için ilk sürümü engelledi. Yasa hala yasa haline Portekiz cumhurbaşkanının imzasını gerektirir ve o derin çekinceleri olduğu bilinmektedir.