“ Guadiana üzerinde navigasyon düzene niyetindeyiz, nehri nüfusun hizmetinde koyarak ve böylece turist aktivite gelişebilir, haliçi ve doğal mirasın tüm yaşam alanlarını değerlendirecek,” dedi Docapesca başkanı Lusa.

Sérgio Faias'a göre, deniz altyapısının araştırılması ve planlanması, Faro ilçesindeki Mértola (Alentejo) belediyeleri ve Alcoutim, Castro Marim ve Vila Real de Santo António ile birlikte gerçekleştirilecek.

“ Dört konseylerin katılımı belediye liman yetkililerinden yetkinliklerin transferi gelecekteki perspektifi ile ilgisi vardır, Bir süre içinde onlar nehrin haliçi bu alanları yönetmek mümkün olacak beri”.

Yetkili, çalışmanın, Vila Real de Santo António ve Mértola arasında Guadiana Nehri'nin haliçindeki farklı nehir kenarındaki toplulukların sosyo-ekonomik karakterizasyonunu yapmak niyetinde olduğunu da sözlerine ekledi. “.

Buna ek olarak, belgenin “Pomarão ve Mértola arasındaki gezinilebilirlik araştırmasının henüz sonuçlandırılmadığı bölümde bile ihtiyaçların planlanmasını ve belirlenmesini mümkün kılacağını “da sözlerine ekledi.