PS yasası, Hükümet tarafından karar verilecek olan ihtiyacı olan “kamusal alanlarda maskelerin zorunlu kullanımı için geçiş rejimi” öngörmektedir.

“ Eğer tedbir gerekli görünürse, yeterli ve önleme, muhafaza veya epidemiyolojik enfeksiyon covid-19 tarafından hafifletilmesi ile orantılı, Hükümet, uyarı durumu ilan Bakanlar Kurulu Kararı yoluyla, acil durum veya felaket, yükümlülüğü kullanımını belirleyebilir sağlık otoriteleri tarafından önerilen fiziksel mesafe pratik olduğu kanıtlandığında kamusal alanlarda ve sokaklarda erişim, dolaşım veya kalıcılığı için 10 yılı aşkın insanlar tarafından maskeler”, diploma belirtiyor.

Bu ihtiyacı belirleyen koşullara gelince, tasarı sadece “yani enfeksiyon sayısındaki artışa ve hastalığın bulaşma oranına dayalı olarak, salgının evrimi ile ilgili verilere dayanarak ölçüleceğinden” bahseder, bunu ölçmeden.