Bakanlar Kurulu toplantısından sonra yayınlanan bir bildiriye göre, “B kategorisi sürücü ehliyet sahiplerinin alternatif yakıtlarla desteklenmesi şartıyla 3,500 kg'dan fazla araç kullanabilmelerini sağlayan “Yasal Yeterlilik Yönetmeliği'nde değişiklik yapan bir yasa kararı onaylanmıştır. ;.

Şimdiye kadar yasada, hafif araçları kapsayan B kategorisi ile maksimum kütleye sahip araçların 3.500 kiloyu aşmayan araçların sürülebileceğini belirtti. Elektrikli araçlar normalde fosil yakıtlarla çalışan benzer bir araçtan çok daha fazla ağırlığa sahiptir.

Hükümet notuna göre, değişiklik 18 Nisan 2018 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konsey'in 2018/645 direktifinin devamını tamamlar.

Direktife göre, alternatif yakıtlarla çalışan araçların kullanımını kolaylaştırarak, sera gazı emisyonlarının azaltılmasına katkıda bulunmak ve hava kalitesini artırmak için, Devletler ağır araç sürüş kategori B ehliyet sahiplerine yetki vermek gerekir.

Araçlar, direktif belirtir, ağırlığındaki 3,500 kilogramdan fazla ama 4,250 kilodan fazla değil.