“ Bu önlem, sağlık yetkilileri tarafından önerilen fiziksel mesafe pratik olmadığında kamu alanlarında ve sokaklarda erişim, dolaşım veya kalıcılık için 10 yaş ve üzeri (tıbbi reçete hariç) insanlar için geçerlidir”, Madeiran yöneticisi tarafından yayınlanan açıklamada okur.

Bu önlemin uyulmaması cezalara tabi olacaktır.