2020 yılında Avrupa Birliği'nin gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) salgının etkisi nedeniyle 13,4 milyar €'ya düşüş yaşadı. Bir yıl içinde ekonomi Covid-19 nedeniyle yüzde 5,9 düşüş yaşadı ve 2009'dan bu yana ilk düşüşü kaydetti (yüzde -4,3). Ancak bu etki tüm Üye Devletlerde eşit değildi.

Avrupa bloğunun en büyük ekonomisine sahip olan Almanya durumunda, GSYİH'nın ağırlığı 2019'da yüzde 24,8'den 2020 yılında yüzde 25,1 seviyesine yükselmiştir ve Alman ekonomisi Avrupa ortalamasından daha az küçüldü. Fransa yüzde 17,2 ve yüzde 12,3 ile İtalya'yı takip ederek en büyük üç AB ekonomisini oluşturuyor.

AB ülkelerinin GSYİH tarafından bu siparişi (şimdiye kadar) ülkelerin nüfusa göre düzenlenmesine de karşılık gelir. Başka bir deyişle, daha fazla insan olan ülkeler de beklendiği gibi, daha büyük bir ekonomiye sahip olanlardır. Bu eğilim aynı zamanda İspanya (yüzde 8,4) ile dördüncü sırada doğrulandı, ancak artık beşinci sırada doğrulanmıyor.

Bu yerde, 16 milyon nüfusu olan Hollanda, yüzde 6 ile Polonya'dan önde, 37 milyon kişi ile Avrupa GSYİH'nın yüzde 3,9'una tekabül ediyor. Bu, kişi başına düşen Hollanda GSYİH'sının kişi başına düşen Polonya GSYİH'sından çok daha yüksek olduğu gerçeğinden kaynaklanmaktadır.

Portekiz de bu perspektifte iyi değil: yüzde 1,5 ağırlığını korudu, ancak nüfus tarafından sipariş ederken, AB'nin onuncu en büyük ülkesi olacak 14. sırada yer alıyor. Portekiz ekonomisinin büyüklüğü, diğerleri arasında Çek Cumhuriyeti, İsveç, Danimarka, Avusturya, İrlanda gibi daha küçük nüfusa sahip ülkeler tarafından aşılmıştır. Ama Yunanistan (Portekiz'den daha büyük bir nüfusa sahip olan) üzerindedir.

Bu listenin sonunda, ekonomisinin Avrupa GSYİH'sının yüzde 1'inden azını oluşturan Üye Devletler yer alıyor: Ekonomisi sadece yüzde 0.1 değerinde olan Malta'nın durumu budur. Estonya, Kıbrıs Rum Kesimi ve Letonya, yüzde 0,4 ile Hırvatistan, Litvanya ve Slovenya yüzde 0,4 ile, Bulgaristan ve Lüksemburg -AB'de kişi başına düşen en yüksek GSYİH olmasına rağmen — yüzde 0,5 ve Slovakya yüzde 0,7 ile Slovakya.