Yeni yılda, 4.3 doğum ve saniyede iki ölüm dünya çapında tahmin ediliyor, istatistiksel organı tahmin edilmektedir.

Ancak Ulusal Nüfus Sayımı Enstitüsü'ne göre, ABD nüfusu son bir yıl içinde yaklaşık 707 bin kişi arttı ve ülkenin 1 Ocak 2022 itibarıyla 332,4 milyon kişi sayması bekleniyor.

Bu tahmin, Yılbaşı 2021'den 2022'nin ilk gününe kadar%0,2 büyüme oranını temsil etmektedir.

Yeni yıldan başlayarak tahminler, ABD'nin her 40 saniyede bir kişi daha olacağı, doğumların hesaplanması, ölümlerin çıkarılması ve net uluslararası göç ekleyeceği öngörülüyor.

Ülkenin her dokuz saniyede bir doğum, 11 saniyede bir ölümü, her 130 saniyede bir uluslararası göç yoluyla başka bir kişiye ek olarak bir ölüm kaydettiği tahmin ediliyor.