REN - Redes Energéticas Nacionais'e göre, geçen yıl yenilenebilir kaynaklardan enerji üretiminin sağladığı elektrik tüketiminin yüzde 59'unun yüzde 26'sı rüzgar enerjisine karşılık geliyor, yüzde 27 hidroelektrik, yüzde 7'si biyokütleye ve yüzde 3,5 fotovoltaik.

Fotovoltaik güneş enerjisi durumunda yenilenebilir kaynaklar arasında en az önemli olmaya devam etmesine rağmen REN, önceki yıla kıyasla güçlü büyümesini (yüzde 37) vurguladı.

2021 yılında yenilenemeyen enerji üretiminin sağladığı elektrik tüketiminin yüzde 31'ine gelince, yüzde 29'u kömüre atıfta bulunuyor ve Kasım ayı sonunda (Pego, Abrantes'te) yüzde 2'den daha azını temsil ediyor.

Kalan yüzde 10 ithalata karşılık geliyor.