Eurostat tarafından yayınlanan verilere göre, Portekiz yüzde 34 pay ile 27 Üye Devlet arasında beşinci sırada yer aldı.

Yüzde 60,1 payı ile İsveç, 2020 yılında en yüksek brüt nihai yenilenebilir enerji tüketimine sahip AB bloğunda ülke oldu ve ulusal hedefini 11 p.p aşarak, sırasıyla yüzde 43,8 ve yüzde 42,1 hisse elde eden Finlandiya ve Letonya izledi.

Portekiz (yüzde 34) yüzde 31 ulusal hedefi aşan yenilenebilir kaynaklardan en yüksek enerji payı ile Üye Devletler tablosunda beşinci sırada yer almaktadır.

Ölçeğin diğer ucunda yenilenebilir kaynaklardan elde edilen en düşük brüt nihai enerji tüketimi Malta (yüzde 10,7), Lüksemburg (yüzde 11,7) ve Belçika'da (yüzde 13) kaydedildi.

27 AB Üye Devletinin ulusal hedeflerini analiz ederken, yalnızca Fransa, 2020 için belirlenen yüzde 24'lük ulusal hedeflerine ulaşamadı ve toplam nihai yenilenebilir enerji tüketimini yüzde 19,1, 3,9 puan altında bıraktı.