Verilere göre Ölüm Sertifikaları Bilgi Sistemi (SICO), bu yılın Ocak ayında 11,602 kişi öldü, geçen yılın Ocak ayında sayısının yarısından fazlası (%59), kayıtlar neredeyse her gün yeni ölümler için kırıldı zaman.

Veriler, Ocak ayında bu yıl 8,050 daha az insan geçen yılın aynı ayına göre öldü ve bu yıl ayın günlerinin yaklaşık yarısında sadece aşırı ölüm olduğunu göstermektedir.

“ Ölüm türü” ile ilgili olarak, SICO verileri Ocak ayında çoğunluğun (%88,1, 10,227) doğal kabul edildiğini, 1,252 (%10.7) araştırmaya tabi olduğunu ve 96 (%0,8) dış nedenlerden kaynaklandığını göstermektedir.

Ölüm yeri ile ilgili olarak çoğunluk (%63,7, 7,394) bir sağlık kurumunda, 2.465 evde ve 1.669'unda hayatını kaybetti. Yaklaşık 100 vakada ölüm yeri bilinmemektedir.