Ocak 2021 ile karşılaştırıldığında, perakende ticaretindeki satış hacmi Euro Bölgesinde%7.8, AB'de%8,3 artırken, Aralık ayına kıyasla sırasıyla%0,2 ve% 0.6 oranında büyümüştür.

Avrupa İstatistik Hizmeti'ne göre, Üye Devletler arasında Slovenya (%32,3), Polonya (%19,5) ve Litvanya'da (%18,2) yıllık en yüksek artışlar gözlendi ve Finlandiya'da tek düşüş (%-2,4) görüldü.

Zincir değişikliği, Polonya (%5,9), Lüksemburg (%4,2) ve Danimarka (%3.7) en büyük gelişmeler gösterdi ve Slovenya (-4,6), Portekiz (%-2 .8) ve Litvanya (-2.5) ana düşüşler.

Ocak 2021 ile karşılaştırıldığında Portekiz'de%10,8 oranında perakende satışları arttı.