Portekiz, Verilerimiz Dünyamızın istatistiklerine göre, 2.7 Avrupa Birliği ortalamasının altında, ancak 0.8 dünya ortalamasının üzerinde olan son yedi gün içinde hastalığa atfedilen milyon nüfusu başına günlük 2.02 ölüm ortalamasına sahiptir.