Bu, Eurostat tarafından yayınlanan 'kişi başına' Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GDPpc) tahmini ile doğrulanmıştır.

AB için oluşturulan endeks, Bulgaristan'ın 27 ülke arasında en kötü satın alma gücüne sahip olup, Avrupa ortalamasının yalnızca%55'i (%100) olmasına karşın Portekiz%74 ile çok geride olmadığını gösteriyor.