Çevre korumasına yönelik ulusal harcamalar o yıl 3,4 milyar € olarak görüldü ve Gayri Safi Yurtiçi Hasılının%1,6'sına eşdeğer.

İE'ye göre, çevre malları ve hizmetler sektörü, Portekiz'in brüt değerinin% 2,6'sini, ihracatın%3,6'ını ve istihdamın%2,3'ünü temsil etti.

Çevre koruma, diğer amaçların yanı sıra hava ve iklimin kirliliğini veya bozulmasını, atık su yönetimi ve biyolojik çeşitliliğin korunmasını önlemeyi, azaltmayı ve ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler anlamına gelir.

Çevre malları ve hizmetleri sektörü, su, orman, enerji veya maden kaynakları gibi doğal kaynakların korunmasını ve geliştirilmesini amaçlayan kaynak yönetimini de kapsamaktadır.

Çevre koruma mal ve hizmetlerinin üretimi 6,09 milyar avroya (çevre mal ve hizmet sektörünün%43,9'u) ulaştı ve kaynak yönetiminin%7,8 milyar avroyu (%56,1) aştı.

Enerji kaynaklarının yönetimi%42.5, atık yönetimi%14,8 ve atık su yönetimi%8,8 yoğunlaşmıştır.

2014-2019 yılları arasında çevre mal ve hizmet sektöründen ihracatı%41,9 artmış, istihdam%23,8 artarak istihdamı%23,8 artmıştır.