“ Programda öngörülen şey, son yasama organında CCDR'ler [Koordinasyon ve Bölgesel Kalkınma Komisyonları] kapsamında yürütülen dönüşüm hakkında bir değerlendirme yapılacağı ve bu bağlamda, öngörüldüğü gibi bölgeselleşme. İlk olarak, CCDR'lerin ademi merkeziyet ve güçlendirilmesi ve demokratik meşruiyetleri ve ardından ulusal bir tartışma ve bölgeselleşme referandumunun başlatılması”, Lizbon'da düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanlığı Bakanı Mariana Vieira da Silva'yı özetledi.

Belgede, hükümetin “devlet reformu sürecini derinleştirmek için gerekli gördüğü altını çiziyor, yönetim yakınlık ilkesine dayalı bir yönetim kurulması “.

Bu anlamda, “son yıllarda yetkinliklerin ademi merkeziyetçilik en büyük süreç” sonra ve “CCDR'lerin demokratikleşmesi uygulanmıştır” sonra, belediye başkanları tarafından liderlerinin seçilmesiyle, “sakin ve sorumlu bir şekilde, önümüzdeki yıllarda bölgeselleşme süreci, konu hakkında yeni bir referandum düzenlenmesi amacıyla 2024”.