İhlal sürecinin üçüncü aşamasına devam etme kararı nedeniyle oldu, toplum yürütme bir açıklamaya göre, radon maruz kalma kaynaklanan uzun vadeli riskleri gidermek için “ulusal eylem planı hazırlanması hakkında bilgi eksikliği, direktif gerektirdiği gibi [AB hukuku] & rdquo;.

Söz konusu direktif, güvenlik kurallarının uygulanmasını tüm radyasyon kaynakları ve maruz kalma kategorilerine kadar uzanır: mesleki, tıbbi, kamu ve çevresel.

İşçi koruması

Yönetmelikler, işçilerin, özellikle tıbbi personelin, kapalı radonlu işyerlerinde ve doğal radyoaktif materyallerin, özellikle evlerde radon ve radyoterapi gören hastaların işlenmesi faaliyetlerinde korunmasını kapsamaktadır.

Temel Güvenlik Standartları direktifi 6 Şubat 2018 tarihine kadar tamamen ulusal mevzuata aktarılmış olmalıdır.

Kasım 2019'da Avrupa Komisyonu Portekiz'e gerekçeli bir görüş gönderdi ve ülkeyi yukarıda belirtilen direktifin tüm transpozisyon önlemlerini bildirmeye davet etti.

O

tarihten bu yana Portekiz ek aktarma önlemlerini bildirdi, ancak kuralları tam olarak değiştirmedi.