Toplam 1.354.920 yumurtadan ele geçirilen ele geçirmeler, Gıda ve Ekonomik Güvenlik Dairesi (ASAE) merkez ve kuzey bölgesel birimlerinin endüstrilerinden uzman tugaylar tarafından gerçekleştirildi.

Yaklaşık 106.000€ değerinde 1.338.120 yumurta ele geçirilen en büyük miktar, Castelo Branco ilçesinde, Yumurta Sınıflandırma ve Paketleme Merkezi'nde, zorunlu bilgileri sunmadan, yani parti, tarihler, dayanıklılık ve özet.

Castelo Branco merkezinde tugaylar, ürünün haftalık kayıtları ile sahadaki hisse senetleri arasında bir tutarsızlığı da doğruladı.

Guimarães belediyesinde toptan satış kuruluşunda zorunlu bir kimlik işareti olmaması ve izlenebilirlik eksikliği nedeniyle 2.100€ değerinde 16.800 yumurta ele geçirildi.