Our World in Data göre, Portekiz milyon nüfusu başına ortalama 995 yeni günlük vaka vardı, 819 Avrupa ortalamasının ve 110 olan dünya ortalamasının üzerinde.

Avrupa Birliği'nde Kıbrıs, milyon kişi başına 1.920 yeni vaka ile en yüksek ortalamaya sahip olup, ardından Fransa (1.850), Almanya (1.340), Lüksemburg (1.270) ve Avusturya (1,150) izliyor.

Dünya çapında ve sadece bir milyondan fazla nüfusu olan ülke veya bölgeler göz önüne alındığında, Güney Kore bu göstergede (2,590) en yüksek ortalamaya sahiptir ve ardından Kıbrıs, Fransa, Avustralya (1,710) ve Yeni Zelanda (1,570) izlemektedir.

Hastalığa atfedilen milyon kişi başına yeni ölümler ile ilgili olarak, Portekiz, iki hafta önce Verilerimiz Dünyamızın kaydettiği ortalamanın 2.4'ünün biraz altında, günlük ortalama 2.3 civarındadır.

Bu gösterge için Avrupa Birliği ortalaması 1,8 ve dünya ortalaması 0.3'tür.