Buveriler Avrupa Komisyonu tarafından, Üye Devletler arasında adalet sistemlerinin verimliliği, kalitesi ve bağımsızlığı hakkında karşılaştırmalı veriler sağlayan bir belge olan 2022 AB Adalet Skor Tahtası'nda yayınlanmıştır.

Değerlendirilenalanlardan biri, AB mahkemelerinin, yani yargılama süresi ile ilgili etkinliğidir.

Portekiz, hukuk ve ticari davalarda mahkemelerde en uzun gecikmelere sahip AB ülkelerinde (yaklaşık 300 gün) 10. sırada, verilerin mevcut olduğu Üye Devletler arasında, İtalya en uzun süreye sahip ülke (Portekizce'nin iki katı), ardından Macaristan, Fransa, Yunanistan, Malta, İspanya, Slovenya, Polonya ve Finlandiya.

Sürecinsüresi, mahkemede bir davayı çözmek, yani ilk etapta bir karara varmak için gereken tahmini süreyi (gün olarak) ifade eder. Portekiz söz konusu olduğunda, sivil ve ticari davaların değerlendirilmesine ilişkin bu gösterge 2020'de 2019'da düştükten sonra 200 güne yükseldi.

AvrupaAdalet Komiseri Didier Reynders'e göre, bu “hem iyileştirme fırsatlarını belirlemeye hem de adalet sistemlerine yönelik riskleri ele almaya” izin verdiği için “Avrupa'daki adalet topluluğu tarafından çok takdir edilen bir analiz aracıdır”.