Başbakan, “Bu, önümüzdeki dört yıl içinde bir araya gelebilmemiz gerektiği anlamına geliyor - toplum, Devlet, şirketler - Portekiz maaşlarının GSYİH'daki ağırlığı en azından Avrupa ortalamasında olanla aynı olacak şekilde” dedi.

Bununlabirlikte, yüzde 45'ten yüzde 48'e kadar olan bu artış, Hükümet başkanını hesapladı, “ülkedeki ortalama maaşta yüzde 20'lik bir artış anlamına gelir”. “Bu, kendimizi belirlememiz gereken ve toplu olarak başarabilmemiz gereken hedeftir” diye ekledi.

“Gelir evrimi perspektifinde, bu yasama meclisinin ufkunda orta vadeli bir anlaşmaya sahip olmalıyız. Devlet bu denklemin dışında kalmak istemiyor, gelirdeki bu gelişmenin etkili olması için bir katkı yapabileceğimizi ve yapmamız gerektiğini biliyoruz” dedi.

Lusa'nınaktardığı başbakana göre, “Devlet kamu politikalarında yardımcı olabilir ve yardım etmelidir”, “ailelerin ve özellikle gençlerin harcanabilir gelirini artırmak için şirketler bu çabayı gösterirken, ödedikleri ücretleri önemli ölçüde artırmak için”.

2021'deUlusal İstatistik Enstitüsü'nün (INE) verilerine göre, işçi başına ortalama aylık brüt ücret yüzde 3,4 artarak 1.361€ 'ya yükseldi.