“Bu değerler, Ekim 2021'den bu yana gerçekleşen ancak Nisan ayında kesintiye uğrayan girişimcilikteki büyüme döngüsünü sürdürüyor” diyor barometre, “ulaştırma sektörünün bu büyümeye önemli ölçüde katkıda bulunduğunu belirterek, çok sayıda yeni şirketler Ocak ayından beri veya özellikle Mayıs ayında”.

Yinede, “2022'nin ilk beş ayında şirketlerin kurulması, pandemiden önce 2019'da kaydedilen değerlerin% 11 altında”, “yalnızca bilgi ve iletişim teknolojileri sektörleri (+% 26) ve gayrimenkul (+% 18) zaten 2019 değerlerini aşıyor”.

Mayısayına kadar yeni şirketlerin kurulmasında büyüme kaydeden “sektörlerin büyük çoğunluğu” ile taşımacılık sektörü, Ocak ayından bu yana 795 şirketin kurulmasıyla öne çıktı ve bu da geçen yılın aynı dönemine göre% 113'dür.

InformaD&B'ye göre, “son iki yılda ağır bir şekilde cezalandırılan bir başka sektör - konaklama ve catering - de bu yıl 559 yeni şirket ile% 37'lik önemli bir büyüme kaydetti”.