İmza töreni Altyapı ve Konut Bakanı Pedro Nuno Santos'un katıldığı hazırlık aşamasının sona ermesinin, hattın modernizasyonu başlamadan önce, “Algarve ve ulusal demiryolu için büyük bir zafer” olduğunu düşünen.

“Ülke, demiryolları açısından büyük bir yatırım yapıyor” dedi. Hükümetin onlarca yıllık gecikmeyle mücadele etmek için “çalışmaya devam edeceğini” sektörü.

Pedro Nuno Santos yeni bir yatırım döngüsünü savundu” Portekiz'de demiryolunun geliştirilmesi ve güncellenmesi ve elektrikli trenlerin kolektif olarak önemi ulaşım “belirgin kazanımlarla”, özellikle çevresel olanlar.