ICNF web sitesinde bulunan geçici veriler, Yılın başından beri 5,560 kırsal yangınlar yaşandı. 20.379 hektar yanmış alan,% 52'si çalılıkta,% 40'ı ormanda ve% 8'i tarımsal alanlar.

Bu verilerin 15 Temmuz 2021'deki ICNF raporu ile karşılaştırılması, bugüne kadar yanmış alanın% 65 arttığı sonucuna varıldı, artı 8.256 hektar ve yangın olayları% 30 arttı, bir başkasını yola 1.297 yangın.

ICNF verileri ayrıca bu yılın üçte birinden fazlasının yanmış alan geçen Cuma gününden bu yana yakıldı, yangınlar tüketildi 7,906 o zamandan beri ve bugüne kadar hektar (38% Daha).