Marta Temido, Chega, PCP ve Liberal Girişim'in talebi üzerine Sağlık Komisyonu'ndaki duruşmada, “Haziran ayındaki geçici veriler, hastane konsültasyonlarının faaliyetinin hem 2019 hem de 2021 ile ilgili olarak yeniden büyüdüğünü gösteriyor” dedi.

2021 yılının ilk yarısında gerçekleştirilen bakım faaliyeti ile karşılaştırıldığında, hastaneler bu yıl 265.000'den fazla konsültasyon ve 33.000'den fazla ameliyat gerçekleştirdi.

Marta Temido'ya göre, bu portre aynı zamanda bakanın ekibinin parlamentoda duruşmasına yol açan üç talepten birine yol açan bir alan olan onkolojide de geçiyor.


“ Bu nedenle, bir salgına yanıt verme ihtiyacı ile karşı karşıya kalan ve yanıt vermeye ve ilerleme kaydetmeye devam etmeyi başaran, normal bağlamda istediğimizden doğal olarak daha zayıf olan bir sistemin yanıt vermeyen bir sistem olduğunu söylemek kesinlikle olmayacak entelektüel bir bakış açısından çok dürüst” dedi, duruşmada milletvekillerinin eleştirilerine yanıt olarak.